دکتر محسن صدیقی مشکنانی

مهندسی نرم افزار

مهندسی و مدیریت دانش


Dr. Mohsen Sadighi Moshkenani

Software Engineering

IT Knowledge (Engineering & Management)


لطفا

برای بهبود رتبه الکسای سایت من، لطفا نوار ابزار alexa را در مرورگر(های) خود نصب کنید و (تا میتوانید) به سایت من سر بزنید.


پروفسور شارما به رحمت خدا رفت. او استاد راهنمای من بود.