سلام... اینجا سایت شخصی من (محسن صدیقی مشکنانی) هست. سعی کرده‌ ام اطلاعات دقیق و روشنی از سابقه، توان و کارم ارائه کنم. به این امید که بیش از پیش بتوانم خدمت ‌کننده باشم. اینکه برای چه مخاطبی، چه می‌توانم انجام دهم در قسمت خدمات، آمده است. اگر حس می‌کنید می‌توانم کمک‌ کننده باشم، خواهش می‌کنم با من تماس بگیرید. (sadighim@gmail.com  تلفن همراه: 09123449160)